Sympozjum przeznaczone jest wyłącznie dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19

Przez wzgląd na niezwykłe okoliczności tegorocznej edycji związane z trwającą pandemią, mając przed wszystkim na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo Państwa, jak i naszych wykładowców, wystawców oraz obsługi, podjęliśmy decyzję o organizacji IV Interdyscyplinarnego Sympozjum „Bóle Głowy w Codziennej Praktyce” wyłącznie dla osób zaszczepionych pełną dawką szczepionki przeciw SARS-CoV-2/COVID-19. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, za osoby w pełni zaszczepione uznaje się te, u których od zakończenia procesu szczepienia upłynęło 14 dni.


Opłaty rejestracyjne
REJESTRACJA OTWARTA
Sympozjum przeznaczonej jest wyłącznie dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19
Przez wzgląd na niezwykłe okoliczności tegorocznej edycji związane z trwającą pandemią, mając przede wszystkim na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo Państwa, jak i naszych wykładowców, wystawców oraz obsługi, podjęliśmy decyzję o organizacji IV Interdyscyplinarnego Sympozjum „Bóle Głowy w Codziennej Praktyce” wyłącznie dla osób zaszczepionych pełną dawką szczepionki przeciw SARS-CoV-2/COVID-19.
Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, za osoby w pełni zaszczepione uznaje się te, u których od zakończenia procesu szczepienia upłynęło 14 dni.Wczesna rejestracja
199 PLN
do 11.11.2021


Standardowa rejestracja
299 PLN
od 12.11.2021